Macération pour détendre les tendons (ZGT)

Macération pour détendre les tendons (ZGT)


  • Nom Pinyin: Macération pour détendre les tendons (ZGT)
  • Nom Latin:
  • Fang Zheng : Utilisée en usage externe pour traiter les douleurs chroniques par traumatisme avec spasmes et contractions des tendons
Prescriptions à usage externe
Hai Tong Pi (15g)
Wei Ling Xian (15g)
Wu Jia Pi (15g)
Tou Gu Cao (30g)
Bai Zhi (15g)
Hua Jiao = Chuan Jiao (9g)
Tu Fu Ling (15g)
Qiang Huo (15g)
Chuan Lian Zi (15g)
Ru Xiang (6g)
Dang Gui (Wei) (15g)
Jiang Huang (15g)
Hong Hua (15g)
Chuan Niu Xi (15g)
Su Mu (15g)