Macération pour les stases de sang (ZGT)

Macération pour les stases de sang (ZGT)


  • Nom Pinyin: Macération pour les stases de sang (ZGT)
  • Nom Latin:
  • Fang Zheng : Utilisée en usage externe pour traiter les douleurs chroniques par traumatisme avec Stase de Sang
Prescriptions à usage externe
Yi Mu Cao (30g)
Wu Jia Pi (15g)
Tou Gu Cao (9g)
Hua Jiao = Chuan Jiao (9g)
Chi Shao Yao (15g)
Dan Shen (15g)
Fang Feng (9g)
Liu Ji Nu (15g)
Du Huo (9g)
Yu Jin (9g)
Hong Hua (9g)
Su Mu (15g)